De adviesraad bekijkt het sociaal domein vanuit het inwonersperspectief en streeft naar een duurzame ondersteuning door de gemeente van de inwoners, zowel nu als in de toekomst. In dit jaarverslag 2019 vindt u een overzicht van onze activiteiten en adviezen per werkdomein/thema : communicatie, armoede, burgerinitiatieven, eenzaamheid , GGZ, jeugd, participatie / werk / inkomen en tot slot Duidelijke Taal.

Lees verder en download ons jaarbericht 2019.

Categories:

Tags:

Comments are closed