De adviesraad bekijkt het sociaal domein vanuit het inwonersperspectief en streeft naar een duurzame ondersteuning door de gemeente van de inwoners, zowel nu als in de toekomst. In dit jaarverslag 2020 vindt u een overzicht van onze activiteiten en adviezen per werkdomein/thema: communicatie, armoede, burgerinitiatieven, eenzaamheid , GGZ, jeugd, participatie / werk / inkomen en tot slot Duidelijke Taal. De adviesraad bracht verder een ongevraagd advies uit en ontving een reactie daarop van wethouder Kosterman namens het College van B&W.

Lees verder en download het Jaarverslag 2020 Adviesraad sociaal domein Wijk Bij Duurstede, het Ongevraagd advies en de Reactie van wethouder Kosterman namens het College van B&W.

Categories:

Tags:

Comments are closed