In Wijk bij Duurstede is het fijn wonen, werken en leven. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen – jong en oud – mee kan doen. De Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede geeft Burgemeester & Wethouders advies. Dat doen zij gevraagd en ongevraagd.

De adviezen gaan over een breed terrein, namelijk over het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan: eenzaamheid, toegang tot GGZ, armoede en schuldhulpverlening, burgerinitiatieven, mantelzorg.

De adviesraad bestaat uit inwoners uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek die elk op hun eigen manier kennis en ervaring hebben in zorg en welzijn. De leden nemen op persoonlijke titel deel aan de adviesraad.

Aandachtsgebieden

Jeugdhulp | Werk en inkomen | Aanpak eenzaamheid | Toegang tot GGZ | Armoede en schuldhulpverlening | Burgerinitiatieven | Mantelzorg

Wat doen wij

De Adviesraad komt regelmatig bij elkaar, overlegt met ambtenaren van de gemeente en houdt contact met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders. Uiteraard zoekt zij contact met inwoners(groepen). Via deze organisaties en inwoners komen knelpunten en tips naar voren. Signaleert u een probleem binnen de bovenstaande onderdelen van het Sociale Domein, bij meerdere inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede? Of heeft u goede ideeën die bij kunnen dragen tot de oplossing van gesignaleerde problemen? Stuur ons dan een bericht via info@adviesraadwijkbijduurstede.nl.

Wie zijn wij

Ben Blom

Penningmeester

Als inwoner geniet ik van de prachtige ambiance, de natuur in de buitengebieden, de cultuur en de historische verhalen in onze kernen. Als correspondent van de lokale krant heb ik ervaren hoe de ménsen onze gemeente de moeite waard maken. De gemeente maakt beleid voor deze inwoners, binnen de contouren van provincie en rijk. Binnen de adviesraad wil ik eraan bijdragen dat de uitvoering ervan alle inwoners optimaal laat deelnemen.

Dineke van Dalen

Lid

Al bijna 40 jaar woon ik met zeer veel plezier in Wijk bij Duurstede. Ik werk als arbeidsdeskundige binnen het Sociaal Domein van de gemeente Harderwijk. Mijn kennis, ervaring en betrokkenheid met Wijk bij Duurstede wil ik graag inzetten binnen de Adviesraad Sociaal Domein. Mijn expertise ligt met name op het gebied van Werk en Participatie. Meedenken en adviseren over allerlei zaken (zoals armoede, jongerenbeleid, wonen, participatie) die er binnen de gemeente spelen vind ik interessant. Met mijn deelname in de Adviesraad Sociaal Domein wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan de (Wijkse) samenleving.

Geer van Heugten

Lid

Graag wil ik een bijdrage leveren als vrijwilliger voor de bewoners van onze gemeente. Als oud raadslid van de gemeente Weert heb ik mij altijd betrokken gevoeld met sociale zaken, zoals armoede, werk en inkomen. Ook de toekomst van onze jeugd gaat mij zeer ter harte. In de adviesraad kan ik mij samen met mijn collega’s hiervoor inzetten.

Remmelt Oosterveen

Secretaris

Sinds 1986 woon ik met veel plezier in Wijk bij Duurstede. Een levendige stad waar veel te beleven valt en te doen is, net als in de kernen Cothen en Langbroek. Ik heb lange tijd in de regio gewerkt in de ouderenzorg als manager en adviseur van de facilitaire dienstverlening en heb veel ervaring opgedaan in het bouwen van huisvesting voor kwetsbare ouderen. Deze ervaring wil ik nu als vrijwilliger inzetten door een bijdrage te leveren aan het werk van de Adviesraad Sociaal Domein van onze gemeente.

Marjolein Plessius

Lid

Als ambtenaar van de gemeente Delft heb ik gewerkt op de afdeling Samenleving. Hier wordt ook gewerkt aan de onderwerpen binnen het sociale domein. Als vrijwilliger ben ik actief geweest in verschillende besturen zoals kinderopvang, mantelzorg en onderwijs. Omdat ik het belangrijk vind om ook in deze gemeente een bijdrage te leveren aan een betrokken en actieve leefgemeenschap zet ik mijn kennis, samen met de andere leden van de Adviesraad Sociaal Domein graag in. Zorgen voor een gemeente waar alles goed geregeld is en inwoners trots kunnen zijn op hun gemeente.

Riet van Tuil

Lid

In april 2020 werd ik inwoner van deze prachtige stad. Om de stad en haar inwoners beter te leren kennen zet ik mijn kennis en kunde graag in als lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Ik heb opleiding en ervaring op het gebied van financiën, rechten en mediation. Mijn inzet als lid ligt bij de dossiers Jeugd en Verbonden Buurt. Ik hoop oog, oor en spreekbuis te zijn voor de signalen vanuit de samenleving.

Rita Witmond

Voorzitter

“Voor het mooie Wijk bij Duurstede en haar inwoners zet ik me graag als vrijwilliger in. Vanuit mijn werkervaring wil ik een bijdrage leveren aan het sociaal domein, vooral op de gebieden jeugd, GGZ en Werk en Inkomen. Mijn adviezen aan de gemeente zijn erop gericht dat iedereen goed kan leven in de drie kernen. Hiervoor luister ik naar wat er onder de inwoners leeft.”

Waarom een adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein is het formele adviesorgaan van de gemeente in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (Wmo) ingevoerd als opvolger  van de Wmo uit 2007. Ook heeft de gemeente Wijk bij Duurstede de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet die onder andere de oorspronkelijke Wet Werk en Inkomen opvolgt.  De gemeente heeft bij de uitvoering van deze drie wetten een beduidend grotere verantwoordelijkheid gekregen waarbij steeds het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen participeren in het normale maatschappelijk leven.

Nieuws van de adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede is op zoek naar een betrokken inwoner uit Cothen, Langbroek of Wijk bij Duurstede, die vanuit eigen ervaring, kennis of interesse wil meedenken over vraagstukken in het sociaal domein. Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein? De Adviesraad Sociaal Domein […]
Wijk bij Duurstede wil laten zien dat iedereen mag zijn wie ze zijn, want iedereen is anders. Hier wonen allerlei mensen, dus ook mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of intersekse zijn. Seksuele diversiteit en genderdiversiteit worden steeds meer geaccepteerd, maar verbetering is nog steeds nodig. […]
Afgelopen jaar ging Wijks Nieuws samen met Jos Overdevest van de Adviesraad Sociaal Domein in gesprek met mensen die hun ervaringen willen delen. Na al deze mooie en openhartige gesprekken reageert wethouder Wil Kosterman. Een gesprek over de maatschappelijke agenda (MAG) als kader voor sociaal beleid, […]

Contact

Signaleert u een probleem binnen de onderdelen van het Sociale Domein, bij meerdere inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede? Of heeft u goede ideeën die bij kunnen dragen tot de oplossing van gesignaleerde problemen? Stuur ons dan een bericht