Wat is het sociaal domein?

Het sociaal domein is een breed begrip. Het betreft onder meer jeugdhulp, zorg voor ouderen, zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, toegang tot de ggz en omvat thema’s rond maatschappelijke ontwikkeling waaronder preventie, aanpak eenzaamheid, armoede en schuldhulp, burgerinitiatieven.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede?

De Adviesraad houdt de ontwikkelingen in het lokale sociale domein nauwlettend in de gaten. Als het nodig is, stelt zij op eigen initiatief vragen of adviezen op richting gemeente of andere instanties. Verder stelt de gemeente nieuwe beleidsstukken op waarbij de Adviesraad om advies wordt gevraagd. De Adviesraad geeft onafhankelijk advies aan het college en de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede over welzijn, zorg en jeugdhulp. De adviesraad komt iedere acht weken bijeen.

Wat kan ik als inwoner van de gemeente Wijk bij Duurstede van de Adviesraad Sociaal Domein verwachten?

U kunt ervan op aan dat de Adviesraad deskundig en betrokken is bij het sociaal domein van onze gemeente. De leden bouwen aan een goed netwerk, hebben kennis van het sociaal domein en de lijntjes zijn kort richting lokale zorgaanbieders, cliëntorganisaties, vrijwilligersorganisaties informele zorg en beleidsadviseurs van de gemeente. In onze adviezen staat altijd het perspectief van de inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek bovenaan.

Wanneer en hoe kan ik mij richten tot de Adviesraad Wijk bij Duurstede?

Als u inwoner bent van de gemeente Wijk bij Duurstede en u signaleert een probleem over welzijn, zorg en jeugdhulp dat wellicht ook bij meerdere inwoners van de gemeente speelt, dan horen wij dat graag. Ook goede ideeën die kunnen bijdragen tot een oplossing van gesignaleerde problemen zijn welkom. Stuur ons een mail.

Waar kan ik de Adviesraad Sociaal Domein tegenkomen?

De adviesraad kunt u tegenkomen bij bijeenkomsten die op initiatief van de gemeente, kerken, maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld Stichting Binding worden georganiseerd.

Contact

Signaleert u een probleem binnen de onderdelen van het Sociale Domein, bij meerdere inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede? Of heeft u goede ideeën die bij kunnen dragen tot de oplossing van gesignaleerde problemen? Stuur ons dan een bericht