De adviesraad bekijkt het sociaal domein vanuit het inwonersperspectief en streeft naar een duurzame ondersteuning door de gemeente […]