Jaarverslag 2018 Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede

Jaarverslag 2018 Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede

De adviesraad bekijkt het sociaal domein vanuit het inwonersperspectief en streeft naar een duurzame ondersteuning door de gemeente van de inwoners, zowel nu als in de toekomst. De adviesraad heeft in 2018 hard aan de weg getimmerd en vier adviezen uitgebracht aan het College van B&W van Wijk bij Duurstede. Ook is gewerkt aan de  eigen deskundigheidsbevorderingLees meer overJaarverslag 2018 Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede[…]