De adviesraad bekijkt het sociaal domein vanuit het inwonersperspectief en streeft naar een duurzame ondersteuning door de gemeente van de inwoners, zowel nu als in de toekomst.

De adviesraad heeft in 2018 hard aan de weg getimmerd en vier adviezen uitgebracht aan het College van B&W van Wijk bij Duurstede. Ook is gewerkt aan de  eigen deskundigheidsbevordering en aan Communicatie en PR van de adviesraad.  Een belangrijk onderwerp in 2018 is Grip op sociaal domein en de MAG. De adviesraad is hierbij actief  betrokken.

In 2018 heeff de Adviesraad  7 maal plenair vergaderd en daarnaast werkbezoeken afgelegd bij verschillende maatschappelijke organisaties.  Diverse maatschappelijke items zijn in subgroepjes opgepakt, zoals armoede, burgerinitiatieven, eenzaamheid, GGZ, jeugd, participatie/werk/inkomen.

Het volledige jaarverslag 2018 is hier te downloaden.

Categories:

Tags:

Comments are closed