Instituties en voorzieningen slagen er te vaak niet meer in om te doen waarvoor ze bedoeld zijn. Dat moet veranderen, we moeten weer terug naar de bedoeling. Terug naar het perspectief van menselijke waardigheid en de tijd nemen om elkaar te ontmoeten zodat de groeiende kloof van gescheiden leefwerelden en schurende stelsels overbrugd kan worden. Het is nodig dat we onorthodoxe wegen inslaan in het belang van waardigheid! Dat laatste was de titel van het betoog van Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Op 14 november 2019 hield Jet Bussemaker een inspirerende Hannie van Leeuwenlezing voor een volle zaal met leden van lokale adviesraden sociaal domein.  Daarin legde Bussemaker herhaaldelijk de relatie tussen thema’s waar adviesraden sociaal domein mee te maken hebben en de nieuwe werkagenda van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Thema’s die volgens Bussemaker onderliggend zijn aan vele kleinere vraagstukken. Thema’s die in de praktijk hard nodig zijn om de menselijke waardigheid weer voorop te stellen: verschillende in de samenleving, schurende stelsels en een gezonde en sociale leefomgeving. Sociale adviesraden kunnen het verschil maken door iedere keer weer het perspectief van inwoners centraal te stellen, iedere keer weer het belang  van inbreng en verhalen van inwoners in te brengen en iedere keer weer oog voor menselijke waardigheid als grondhouding aan te nemen.

Download  de Hannie van Leeuwenlezing door Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Categories:

Tags:

Comments are closed