De Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede is op zoek naar een betrokken inwoner uit Cothen, Langbroek of Wijk bij Duurstede, die vanuit eigen ervaring, kennis of interesse wil meedenken over vraagstukken in het sociaal domein.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zaken die te maken hebben met het hele brede sociaal domein. Naast de wettelijke taken van de gemeente op het gebied van jeugd, WMO en participatie houden wij ons ook bezig met o.a. minimabeleid, huisvesting, vervoer, mantelzorgers. Dit alles vanuit het inwonersperspectief.


De Adviesraad is op zoek naar versterking!

De Adviesraad zoekt iemand die:
• In de gemeente Wijk bij Duurstede woont
• Geïnteresseerd is in het sociaal domein en daartoe een relevant netwerk/ervaring heeft of wil opbouwen
• Gemiddeld één à twee keer per maand beschikbaar is voor werkzaamheden binnen de raad zoals vergaderingen/ commissiedeelname. Daarnaast is er regelmatig onderlinge afstemming via de mail.
• “Oog en oor” heeft voor de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van de gemeente (signaalfunctie)
• Als lid van een of meerdere werkgroepen (gevraagd en ongevraagde) adviezen helpt uitbrengen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

De Adviesraad biedt:

• Mogelijkheid tot het volgen van trainingen en cursussen
• Collegiale manier van werken: gesprekken met beleidsambtenaren worden met een of twee collega-adviesraadleden gevoerd. Adviezen worden in werkgroepen van adviesraad gezamenlijk voorbereid

• Een nieuwe omgeving waarin je nieuwe mensen ontmoet
• Een vrijwilligersvergoeding voor de werkzaamheden

Interesse:

• Stuur je motivatie en CV naar info@adviesraadwijkbijduurstede.nl

Categories:

Tags:

Comments are closed