Wie

  John Smeets
Het is goed wonen, opgroeien en leven in het prachtige Wijk bij Duurstede. In de adviesraad wil ik vanuit mijn achtergrond als communicatieprofessional in het sociale domein er toe bijdragen dat iedereen optimaal mee kan doen in onze stad, in het bijzonder de kinderen en jongeren.

Gonny Olthof
In mijn werk in de ouderenzorg heb ik me veel bezig gehouden met het maken van beleid en de uitvoering hiervan. Ik vind het interessant om processen te bekijken en aan te passen, zodat het individu tot zijn recht komt zonder het overkoepelende belang uit het oog te verliezen.

Luus Wesseling
Mijn motivatie om lid te worden van de Adviesraad is om doelgroepen bekend te maken met mogelijkheden en regelingen die er binnen de gemeente zijn en de zelfredzaamheid te bevorderen. Vanaf de oprichting ben ik lid van de Adviesraad. Mijn dossiers zijn nu: Eenzaamheid en meer specifiek Verbonden Buurt en het thema Direct Duidelijk. Dit gaat over het helder communiceren van de gemeente met de inwoners. De kwetsbare mens / het kwetsbare kind heeft mijn bijzondere aandacht. In onze adviezen aan B en W vind ik het zinvol om ons hierop te richten.

Paula Bodok
Al 40 jaar wonend in wijk bij Duurstede, heb ik veel maatschappelijke vraagstukken en de bijbehorende signalen voorbij zien komen. Zowel als inwoner maar ook als ondernemer.Nu ik in mijn 3e levensfase ben , kan ik misschien mijn ervaringen , kennis en inzichten gebruiken om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente . Mijn taak in deze adviesraad zie ik vooral om spreekbuis van de bewoners te willen worden.. Mijn belangstelling ligt bij participatie, met name werk en inkomen, en armoedebeleid.

 Rita Witmond
“Voor het mooie Wijk bij Duurstede en haar inwoners zet ik me graag als vrijwilliger in. Vanuit mijn werkervaring wil ik een bijdrage leveren aan het sociaal domein, vooral op de gebieden jeugd, GGZ en Werk en Inkomen. Mijn adviezen aan de gemeente zijn erop gericht dat iedereen goed kan leven in de drie kernen. Hiervoor luister ik naar wat er onder de inwoners leeft.”

Dieneke van Dalen
Al bijna 40 jaar woon ik met zeer veel plezier in Wijk bij Duurstede. Ik werk als arbeidsdeskundige binnen het Sociaal Domein van de gemeente Harderwijk. Mijn kennis, ervaring en betrokkenheid met Wijk bij Duurstede wil ik graag inzetten binnen de Adviesraad Sociaal Domein. Mijn expertise ligt met name op het gebied van Werk en Participatie. Meedenken en adviseren over allerlei zaken (zoals armoede, jongerenbeleid, wonen, participatie) die er binnen de gemeente spelen vind ik interessant. Met mijn deelname in de Adviesraad Sociaal Domein wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan de (Wijkse) samenleving.

  Jos Overdevest
Met veel plezier woon ik sinds 2001 in Wijk bij Duurstede. Ik waardeer de stad en het gevarieerde landschap om ons heen. Ik neem deel aan de adviesraad sociaal domein, omdat ik een bijdrage wil leveren aan de Wijkse samenleving. Ik wil vooral mijn jarenlange ervaring in de GGZ inzetten om samen met burgers, ambtenaren en bestuur tot de beste zorg te komen voor mensen die dat nodig hebben. Door overheveling van rijkstaken naar de gemeente, verandert er veel deze jaren in de zorg. Dat vraagt bijzondere aandacht van ons allen. Als lid van de adviesraad wil ik graag weten hoe deze nieuwe organisatie in de zorg en het welzijn wordt ervaren door de plaatsgenoten.

  Ben Blom
Als inwoner geniet ik van de prachtige ambiance, de natuur in de buitengebieden, de cultuur en de historische verhalen in onze kernen. Als correspondent van de lokale krant heb ik ervaren hoe de ménsen onze gemeente de moeite waard maken. De gemeente maakt beleid voor deze inwoners, binnen de contouren van provincie en rijk. Binnen de adviesraad wil ik eraan bijdragen dat de uitvoering ervan alle inwoners optimaal laat deelnemen.