Wie

 Rita Witmond
“Voor het mooie Wijk bij Duurstede en haar inwoners zet ik me graag als vrijwilliger in. Vanuit mijn werkervaring wil ik een bijdrage leveren aan het sociaal domein, vooral op de gebieden jeugd, GGZ en Werk en Inkomen. Mijn adviezen aan de gemeente zijn erop gericht dat iedereen goed kan leven in de drie kernen. Hiervoor luister ik naar wat er onder de inwoners leeft.”

Dieneke van Dalen
Al bijna 40 jaar woon ik met zeer veel plezier in Wijk bij Duurstede. Ik werk als arbeidsdeskundige binnen het Sociaal Domein van de gemeente Harderwijk. Mijn kennis, ervaring en betrokkenheid met Wijk bij Duurstede wil ik graag inzetten binnen de Adviesraad Sociaal Domein. Mijn expertise ligt met name op het gebied van Werk en Participatie. Meedenken en adviseren over allerlei zaken (zoals armoede, jongerenbeleid, wonen, participatie) die er binnen de gemeente spelen vind ik interessant. Met mijn deelname in de Adviesraad Sociaal Domein wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan de (Wijkse) samenleving.

  Jos Overdevest
Met veel plezier woon ik sinds 2001 in Wijk bij Duurstede. Ik waardeer de stad en het gevarieerde landschap om ons heen. Ik neem deel aan de adviesraad sociaal domein, omdat ik een bijdrage wil leveren aan de Wijkse samenleving. Ik wil vooral mijn jarenlange ervaring in de GGZ inzetten om samen met burgers, ambtenaren en bestuur tot de beste zorg te komen voor mensen die dat nodig hebben. Door overheveling van rijkstaken naar de gemeente, verandert er veel deze jaren in de zorg. Dat vraagt bijzondere aandacht van ons allen. Als lid van de adviesraad wil ik graag weten hoe deze nieuwe organisatie in de zorg en het welzijn wordt ervaren door de plaatsgenoten.

  Ben Blom
Als inwoner geniet ik van de prachtige ambiance, de natuur in de buitengebieden, de cultuur en de historische verhalen in onze kernen. Als correspondent van de lokale krant heb ik ervaren hoe de ménsen onze gemeente de moeite waard maken. De gemeente maakt beleid voor deze inwoners, binnen de contouren van provincie en rijk. Binnen de adviesraad wil ik eraan bijdragen dat de uitvoering ervan alle inwoners optimaal laat deelnemen.