Jaarverslag 2020 Adviesraad sociaal domein Wijk Bij Duurstede

Jaarverslag 2020 Adviesraad sociaal domein Wijk Bij Duurstede

De adviesraad bekijkt het sociaal domein vanuit het inwonersperspectief en streeft naar een duurzame ondersteuning door de gemeente van de inwoners, zowel nu als in de toekomst. In dit jaarverslag 2020 vindt u een overzicht van onze activiteiten en adviezen per werkdomein/thema: communicatie, armoede, burgerinitiatieven, eenzaamheid , GGZ, jeugd, participatie / werk / inkomen enLees meer overJaarverslag 2020 Adviesraad sociaal domein Wijk Bij Duurstede[…]

Jaarverslag 2019 Adviesraad sociaal domein Wijk Bij Duurstede

Jaarverslag 2019 Adviesraad sociaal domein Wijk Bij Duurstede

De adviesraad bekijkt het sociaal domein vanuit het inwonersperspectief en streeft naar een duurzame ondersteuning door de gemeente van de inwoners, zowel nu als in de toekomst. In dit jaarverslag 2019 vindt u een overzicht van onze activiteiten en adviezen per werkdomein/thema : communicatie, armoede, burgerinitiatieven, eenzaamheid , GGZ, jeugd, participatie / werk / inkomenLees meer overJaarverslag 2019 Adviesraad sociaal domein Wijk Bij Duurstede[…]

Inspirerende lezing door Jet Bussemaker

Inspirerende lezing door Jet Bussemaker

Instituties en voorzieningen slagen er te vaak niet meer in om te doen waarvoor ze bedoeld zijn. Dat moet veranderen, we moeten weer terug naar de bedoeling. Terug naar het perspectief van menselijke waardigheid en de tijd nemen om elkaar te ontmoeten zodat de groeiende kloof van gescheiden leefwerelden en schurende stelsels overbrugd kan worden.Lees meer overInspirerende lezing door Jet Bussemaker[…]

Jaarverslag 2018 Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede

Jaarverslag 2018 Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede

De adviesraad bekijkt het sociaal domein vanuit het inwonersperspectief en streeft naar een duurzame ondersteuning door de gemeente van de inwoners, zowel nu als in de toekomst. De adviesraad heeft in 2018 hard aan de weg getimmerd en vier adviezen uitgebracht aan het College van B&W van Wijk bij Duurstede. Ook is gewerkt aan de  eigen deskundigheidsbevorderingLees meer overJaarverslag 2018 Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede[…]

Wethouders Kosterman en Joustra nemen nieuwe flyer in ontvangst

Wethouders Kosterman en Joustra nemen nieuwe flyer in ontvangst

Op dinsdagavond 9 juli jl namen wethouders Wil Kosterman en Willem Joustra de nieuwe flyer in ontvangst uit handen van voorzitter Gonny Olthof. De komende weken wordt de flyer breed verspreid onder zorgprofessionals,welzijns- en zorginstellingen en dorpshuizen en  in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Ook wordt de website onder de aandacht gebracht. De adviesraadLees meer overWethouders Kosterman en Joustra nemen nieuwe flyer in ontvangst[…]

Informatieve bijeenkomst Eenzaamheid

Informatieve bijeenkomst Eenzaamheid

Eenzaamheid kan de kwaliteit van leven bij ouderen enorm beinvloeden. Op woensdagavond 18 juli 2018 organiseert de Adviesraad een informatieve bijeenkomst voor organisaties in Wijk bij Duurstede over  werkwijze, bereik deelnemers, verwijzing, signalering. Grenzen en oplossingen. Ook komt de rol adviesraad naar organisaties en richting gemeente aan bod. Meer informatie en aanmelden, lees verder enLees meer overInformatieve bijeenkomst Eenzaamheid[…]