Wie

Pieter Koevoets

Vanuit de overtuiging dat arbeid de krachtigste vorm van participatie is, zal ik mijn creativiteit, verbindend vermogen en mijn energie en mijn netwerk inzetten om inwoners die een steun in de rug nodig hebben of verdienen, op afstand te helpen. Dit kan ik doen door mijn ervaringen binnen het Sociale Domein, in specifiek de werkgebieden: Werk en inkomen, participatie, laaggeletterdheid en omgaan met schulden, in te zetten in de advisering richting de gemeente Wijk bij Duurstede.

 

Gonny Olthof

In mijn werk in de ouderenzorg heb ik me veel beziggehouden met het maken van beleid en de uitvoering hiervan. Ik vind het interessant om processen te bekijken en aan te passen, zodat het individu tot zijn recht komt zonder het overkoepelende belang uit het oog te verliezen.

 

Rob Caro

Mijn motivatie is om deel te nemen in een nieuw gevormd adviesorgaan van de gemeente en daarin een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de inwoners van de gemeente. Mijn inzet is daarbij om praktijkgericht en laagdrempelig bezig te zijn, zodanig dat de invloed van de adviesraad op individueel niveau merkbaar is.

Gerie Knetsch

Ik woon sinds 1969 met heel veel plezier in Wijk, heb altijd in het (brede)welzijnswerk gewerkt buiten Wijk bij Duurstede. Nu is het voor mij tijd om mijn kennis en vaardigheden, vooral m.b.t. ouderen, vrijwilligerswerk, vluchtelingenwerk en culturele diversiteit, in onze mooie stad in te zetten. Ik vind het leuk en zinvol om dat vrijwillig, via een adviserende rol, te doen en leg daarvoor uiteraard mijn oor te luisteren bij de inwoners.

 

Ans van Donselaar

Ik ben lid van de Adviesraad Sociaal Domein omdat ik me betrokken voel bij Wijk bij Duurstede. Mijn expertise ligt met name op het gebied van Werk en Participatie. Ik vind het belangrijk dat ieder mee kan doen in de (Wijkse) samenleving!

 

Luus Wesseling

Mijn motivatie om lid te worden van de adviescommissie is om doelgroepen bekend te maken met mogelijkheden en regelingen die er binnen de gemeente zijn en de zelfredzaamheid te bevorderen. Mijn expertise ligt op het terrein van jeugd en onderwijs. Ik ben daarom lid van de werkgroep Jeugd. Daarnaast heb ik gekozen voor de werkgroep die zich richt op eenzaamheid binnen de gemeente. Ik vind het belangrijk om mij te richten op de kwetsbare mens / het kwetsbare kind. In onze adviezen aan de gemeenteraad vind ik het zinvol om ons hier vooral op te richten.

Gerda Jol

Ik wil mij met mijn expertise uit het (speciaal) onderwijs en als begeleider in de zorg als betrokken Wijkenaar inzetten voor de Wijkse bewoners. Binnen de Adviesraad Sociaal Domein wil Ik mijn bijdrage leveren op het gebied van de jeugd en de GGZ. Denk hierbij o.a. aan beschermd en begeleid wonen, de verbinding tussen onderwijs & zorg en de verbinding met de specialistische GGZ zorg.

 

John Smeets

Het is goed wonen, opgroeien en leven in het prachtige Wijk bij Duurstede. In de adviesraad wil ik vanuit mijn achtergrond als communicatieprofessional in het sociale domein ertoe bijdragen dat iedereen optimaal mee kan doen in onze stad, in het bijzonder de kinderen en jongeren.

 

Paula Bodok

Al 40 jaar wonend in wijk bij Duurstede, heb ik veel maatschappelijke vraagstukken en de bijbehorende signalen voorbij zien komen. Zowel als inwoner maar ook als ondernemer. Nu ik in mijn 3e levensfase ben, kan ik misschien mijn ervaringen, kennis en  inzichten gebruiken om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente . Mijn taak in deze adviesraad zie ik vooral om spreekbuis van de bewoners te willen worden. Mijn belangstelling ligt bij participatie, met name werk en inkomen, en armoedebeleid.